Shpitz_females

 Патрисия  с берега Лабы
( Пани )
 Патрисия с берега Лабы Пани

pedigree

Photos

 Улыбка Мечты от Мишандия
( Челси)
Улыбка мечты от Мишандия  Челси

 pedigree

Photos

 Хрустальная мечта Дрим камз  тру    

 pedigree
Foto